fbpx
Open Dag, 6 April. Check out the gym for FREE

Support when you need it

Heb je een vraag over jouw membership of onze gym? Onderaan hebben we de meeste antwoorden al voor je verzameld. Kom je ergens niet uit? Neem dan direct contact met ons op!

Message us

Antwoord in één werkdag

Call us

Direct antwoord

Email us

Antwoord in één werkdag

Opening hours

Maandag
07:30 – 22:30
Dinsdag
07:30 – 22:30
Woensdag
07:30 – 22:30
Donderdag
07:30 – 22:30
Vrijdag
07:30 – 22:30
Zaterdag
09:00 – 18:00
Zondag
09:00 – 17:00
1 januari
Niewjaarsdag
GESLOTEN
29 maart
Goede vrijdag
07.30 – 22.30
31 maart
Eerste Paasdag
09.00 – 17.00
1 april
Tweede Paasdag
9.00 – 17.00
27 april
Koningsdag
09.00 – 15.00
5 mei
Bevrijdingsdag
09.00 – 15.00
9 mei
Hemelvaartsdag
07.30 – 22.30
19 mei
Eerste Pinksterdag
09.00 – 17.00
20 mei
Tweede Pinksterdag
09:00 – 17.00
1 t/m 31 augustus
Maandag t/m vrijdag
08.00 – 22.00
Zaterdag & zondag
09.00 – 17.00
24 december
Kerstavond
09.00 – 16.00
25 december
Eerste kerstdag
10.00 – 15.00
26 december
Tweede kerstdag
10.00 – 15.00
31 december
Oudjaar
10.00 – 15.00

Visit The Gym

Route:  Rijd richting het gebouw van Bink 36 maar ga niet door de slagbomen. Ga in plaats daarvan naar links en rijd onder de graffiti tunnel door. Rijd door de hekken heen langs de garage. Volg de flauwe bocht naar rechts en rijd langs de blauwe loods. De blauwe loods is Supreme Strength Gym, u kunt voor of naast het pand parkeren.

Tram: Neem tram 17 en stap uit bij halte Weteringplein. Vanaf hier is het 4 minuten lopen naar Binckhorstlaan 32a.

Bus: Neem buslijn 28 en stap uit bij halte Poolsterstraat. Vanaf hier is het 3 minuten lopen naar Binckhorstlaan 32a.

Trein: Neem de trein naar Den Haag HS (Hollands Spoor) of naar Den Haag Centraal. Vanaf hier is het 5 minuten met de OV-fiets of 15 minuten lopen naar Binckhorstlaan 32a.

Route: Na het passeren van de stadsgrenzen van Den Haag, blijf je rechtdoor gaan op de weg, volg de borden naar het Binckhorstgebied. Rijd richting het gebouw van Bink 36 maar ga niet door de slagbomen. Ga in plaats daarvan naar links en rijd onder de graffeti tunnel door. Rijd door de hekken heen langs de garage. Volg de flauwe bocht naar rechts en rijd langs de blauwe loods. De blauwe loods is Supreme Strength Gym, u kunt voor of naast het pand parkeren.

Parkeren: Vóór en rondom het pand is meer dan voldoende gratis parkeergelegenheid.

More info

Supreme Strength
Binckhorstlaan 32 A
2516 BD, Den Haag

KVK-nummer: 89816048
Btw nummer: NL8651.21.011.B01

Quick answers

Wat zijn de openingstijden van de gym?

Supreme Strength is open van 7:00h tot 22:00h van maandag tot vrijdag. Op zaterdag van 9:00h tot 18:00u en op zondag zijn we open van 9:00h tot 17:00h. 

Kan ik de sportschool uitproberen voordat ik lid wordt?

Als u de sportschool een keer wilt proberen kunt u hier een tour boeken. Wij bieden dagpassen aan voor €15,-.

Is er parkeergelegenheid?

Wij hebben een parkeerplaats bij ons pand. Hier kunt u gratis parkeren.

Welke andere services bieden jullie?

Naast een open gym membership bieden wij ook personal training en powerlifting cursussen. Meer informatie hierover kunt u hier vinden. 

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1:

 1. Door je inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en de huisregels van Supreme Strength te accepteren en hiernaar te handelen. De algemene voorwaarden en de huisregels zijn terug te vinden op www.SupremeStrength.nl
 2. Inschrijving: een inschrijving waardoor je lid wordt van Supreme Strength. Dit kan op een van de manieren die beschreven zijn in artikel 2a.
 3. Minimale leeftijd: De minimale leeftijd om lid te worden bij Supreme Strength is 14 jaar.
 4. Leden: Je kunt bij ons lid worden als je een natuurlijke persoon bent. Supreme Strength medewerker kan je vragen door legitimatie aan te tonen dat jij lid bent.
 5. Lidmaatschapsovereenkomst of overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen Supreme Strength en het lid door inschrijving. Deze algemene voorwaarden horen ook bij de overeenkomst.

ARTIKEL 2: LID WORDEN EN TOEGANG

 1. Je bent welkom om lid te worden bij Supreme Strength. Dit kan op de volgende manieren:
  1. Op de website door het invullen van het online inschrijfformulier; of op de Sportschool door het invullen van een online inschrijfformulier bij de balie.
 2. Indien je je inschrijft via de website heb je het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van je lidmaatschap. Dit kun je doen op een van de manieren die beschreven zijn in artikel 10c van deze algemene voorwaarden. Als de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de bedenktijd tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Deze bedenktijd geldt niet voor inschrijving op de Sportschool. Indien je binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode, dan is deze herroeping kosteloos. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan kan Supreme Strength naar rato (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen
 3. Als je lid wordt van Supreme Strength, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de SEPA automatische incassomachtiging gaat vanaf dat moment gelden. Als je niet voldoet aan je betalingsverplichting, kan Supreme Strength besluiten de overeenkomst te beëindigen. Zonder geldig lidmaatschap kan Supreme Strength jou de toegang tot de Sportschool ontzeggen.

ARTIKEL 4: LIDMAATSCHAP, TERMIJN

 1. We hebben verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details zijn terug te vinden op onze website of op de sportschool. Alle lidmaatschapsvormen geven onbeperkt toegang tijdens de openingsuren tenzij anders vermeld.
 2. Bij de Inschrijving kun je aangeven voor welke lidmaatschapsvorm je een overeenkomst wilt aangaan. Ieder lidmaatschap zal na verloop van de termijn automatisch doorgezet worden naar een maandelijks opzegbare lidmaatschap. De incasso stopt pas na het officieel beëindigen van de overeenkomst
 

ARTIKEL 5: TIJDELIJKE OF BEPERKTE VORMEN VAN BETAALDE TOEGANG: FLEXIBELE TOEGANGSOPTIES

 1.  In de onderhavige algemene voorwaarden wordt verwezen naar ‘flexibele toegangsopties’ waaronder strippenkaarten, dagpassen, weekpassen en andere vormen van tijdelijke of beperkte toegang worden verstaan. Flexibele toegangsopties zijn geen lidmaatschappen.
 2. Flexibele toegangsopties kunnen onderhevig zijn aan een reserveringssysteem. Toegang kan worden geweigerd op grond van het niet vooraf reserveren van een tijdslot, een ongeldige check-in, ruimtebeperkingen binnen de sportschool naar inzicht van het personeel ter plaatse, of om welke andere reden dan ook.
 3. Flexibele toegangsopties kunnen onderhevig zijn aan een reserveringssysteem. Deze toegang is beperkt tot de duur van het vooraf gereserveerde tijdsslot.
 4. De betaling voor flexibele toegangsopties dient vooraf te worden voldaan en is niet restitueerbaar na aanschaf.
 5. De geldigheidsduur van flexibele toegangsopties staat duidelijk aangegeven op onze website. Toegang wordt niet verleend na het verstrijken van deze geldigheidsperiode.

ARTIKEL 6: TARIEVEN EN BETALING

 1. Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen lidmaatschapstarief en voorwaarden, welke te vinden zijn op de website www.supremestrength.nl
 2. Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
 3. Indien je kiest voor betaling per maand bij een overeenkomst voor een jaar of voor een overeenkomst die flexibel opzegbaar is, dan vindt de eerste betaling bij inschrijving plaats door een online betaling of SEPA incasso. De volgende betalingen worden vooruit per vier weken geïncasseerd via SEPA automatische incasso. Onze incassoperiode bedraagt vier weken. Dit betekent dat we 13 incasso’s per jaar uitvoeren.
 4. Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de incasso nogmaals naar je bank. Als je niet aan je betalingsverplichting voldoet, kan je SupremStrength lidmaatschap worden geblokkeerd totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.
 5. Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen wij de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment ben je alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in rekening worden gebracht.
 6. Een keer per jaar, per 1 januari, mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 5%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.
 7. Als je geen gebruik maakt van de overeenkomst, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

ARTIKEL 7: OPENINGSTIJDEN

 1. Het kan zijn dat er in omstandigheden afwijkende openingstijden gelden. Bijvoorbeeld in geval van calamiteiten, overheidsbevel of feestdagen. Soms zullen we de sportschool dan sluiten. Dit kan ook het geval zijn indien we bijvoorbeeld werkzaamheden in een sportschool moeten uitvoeren.
 2. Supreme Strength is ten allen tijde gerechtigd de openingstijden aan te passen of de sportschool te sluiten bij situaties van overmacht zonder dat dit zal leiden tot vermindering van abonnementsgelden of overeenkomstige ontbindingen.
 3. We willen onze sportschool goed onderhouden en soms kunnen we een tijdelijke of gedeeltelijke sluiting dan ook niet vermijden. In dat geval heb je geen recht op restitutie van lidmaatschapsgeld.

ARTIKEL 8: WIJZIGING GROEPSLESSEN

 1. Wij willen het aanbod van onze lessen altijd up-to-date houden. Dat betekent dat wij de (inhoud van de) lessen, het soort lessen en het lesrooster regelmatig aanpassen.

ARTIKEL 9: VERHUIZING OF BLESSURE

 1. Verhuizing buiten een straal van 25 kilometer van de sportschool is een geldige reden om je lidmaatschap te ontbinden. Stuur hierbij een email met een bevestiging van jouw inschrijving op het nieuwe woonadres van de gemeente naar info@supremestrength.nl. Het lid draagt zelf verantwoordelijkheid voor het tijdig aanleveren van het bewijs van verhuizing. 
 2. We hopen dat je in goede gezondheid bij ons komt sporten. Indien je om medische redenen blijvend geen gebruik meer kunt maken van je lidmaatschap, kun je deze tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving. Je dient dan bewijs te overleggen dat je gezien je medische situatie niet meer in staat bent gebruik te maken van je overeenkomst, bijvoorbeeld door een geldige doktersverklaring.
 3. Opschorting van je lidmaatschap om welke reden dan ook is niet mogelijk.

ARTIKEL 10: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP

 1. Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van een jaar, kun je deze uiterlijk 30 dagen voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien je dat niet doet wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
 2. Indien je een overeenkomst bent aangegaan welke flexibel opzegbaar is, dan kun je deze op ieder moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
 3. Je kunt je overeenkomst opzeggen op verschillende manieren. Dit kan je doen door een e-mail te sturen naar info@supremestrength.nl. Bij opzegging per e mail moet je de volgende gegevens vermelden: je naam. geboortedatum, postcode en adres
 4. Wij streven ernaar in de sportschool een omgeving te creëren waarin iedereen elkaar respecteert en de regels worden nageleefd. Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of indien je je niet houdt aan de huisregels of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan Supreme Strength je de toegang tot de sportschool ontzeggen en de overeenkomst (per direct) beëindigen. De beoordeling van de situatie is exclusief voorbehouden aan Supreme Strength.
 

ARTIKEL 11: ONEIGELIJK GEBRUIK VAN LIDMAATSCHAPPEN OF FLEXIBELE TOEGANGSOPTIES

 1. Lidmaatschappen en flexibele toegangsopties zijn strikt persoonlijk en mogen niet door derden worden gebruikt. Elk lidmaatschap en flexibele toegangsopties zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door de geregistreerde houder. Indien geconstateerd wordt dat een lidmaatschap of flexibele toegangsopties door iemand anders dan de geregistreerde houder wordt gebruikt, behoudt de sportschool zich het recht voor om het betreffende lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder restitutie van reeds betaalde lidmaatschapsgelden. Bij flexibele toegangsopties kan verdere toegang gedurende de geldigheid van de overeenkomst ontzegd worden zonder restitutie van reeds betaalde toegang. Bovendien zal de sportschool altijd de kosten van één dagpas in rekening brengen bij zowel de geregistreerde houder als de onrechtmatige gebruiker. Additionele maatregelen kunnen ook getroffen worden, waaronder, maar niet beperkt tot, het opleggen van een boete of het nemen van juridische stappen.

ARTIKEL 12: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van onze faciliteiten, dien je zelf in te schatten wat je aan kunt. Je blijft zelf altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je daarin maakt. Het gebruik van de faciliteiten is voor jouw eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is.
 2. Supreme Strength en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel dat oploopt in onze sportschool.
 3. Supreme Strength aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van je eigendommen.

ARTIKEL 13: KLACHTEN

 1. Wij doen ons uiterste best iedereen van dienst te zijn en willen met onze sportschool zo veel mogelijk mensen toegang geven tot sportfaciliteiten. Indien je klachten hebt betreuren we dat maar horen we dat uiteraard graag. Je kunt hiervoor terecht bij een medewerker in onze sportschool.

ARTIKEL 14: PERSOONSGEGEVENS

 1. Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. SupremeStrength verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met SupremeStrength aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Privacy & cookies

Supreme Strength gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Supreme Strength gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Supreme Strength, gevestigd aan Binckhorstlaan 32 a Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Binckhorstlaan 32 a Den Haag

+31 6 50591414

Persoonsgegevens die wij verwerken

Supreme Strength verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@supremestrength.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Supreme Strength verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Supreme Strength neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Supreme Strength) tussen zit. Supreme Strength gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: #use_explanation

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Supreme Strength bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: #retention_period

Delen van persoonsgegevens met derden

Supreme Strength verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Supreme Strength gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Supreme Strength gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Supreme Strength en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar support@supremestrength.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Supreme Strength wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Supreme Strength neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via support@supremestrength.nl​

Functionele cookies

Door op deze site te surfen, ga je akkoord met het gebruik van onze cookies die je de best mogelijke surfervaring bieden.